Psykolog: Lærere kan skabe trygge rammer

En skilsmisse er bringer ikke kun forældre, men også børn i en livskrise. Når der er rod i hjemmet er det vigtigt, at man giver børnene plads, men det er også lige så vigtigt at skabe struktur og trygge rammer

Tekst og foto af Sedrah Arif Butt

Når et hjem er under opløsning er der ikke nødvendigvis overskud til at sætte rammer og stille krav til et barn. Forældre kan være tynget af en dårlig samvittighed, en generel følelse af utilstrækkelighed og præget af en ”laissez faire” holdning over for barnets.

Skolebørn bruger langt størstedelen af deres tid på skolen under deres læreres supervision. Lærere kan være med til at skabe en balancegang mellem det at give plads til barnet og stille krav – selvom barnet er i en livskrise. Når man som underviser vælger og tør at sætte rammer for barnet, skabes der en tryghed og struktur, som formentlig mangler i deres hjem.

 De 9-12 årige ”præ-teenagere”

Børn i alderen 9-12 år er i et sårbart udviklingsstadium. Livet begynder efterhånden at være mere kompliceret og vanskeligere, end de hidtil har kunnet forestille sig.

”Barnet har indtil nu oplevet, at adfærd var reguleret af en voksen. De har fået at vide, hvad der er tilladt og hvad der ikke er. Dette bliver efterhånden erstattet af barnets egen indre regulering og barnet begynder selv at kunne finde ud af der er rigtigt og hvad der er forkert.” fortæller psykolog Steen Rønne.

Børnenes øgede selvopfattelse og individualisering gør det absolut ikke nemmere for både forældre og lærere at kunne skabe de optimale rammer. Derfor er det vigtigt at de voksne forsøger at registrere børnenes reaktion og adfærd.

”Ingen reaktion under en livskrise er værre end en reaktion. I denne aldersgruppe lærer de også, at de kan sætte låg på deres følelser. Og det er meget usundt, hvis man reelt har det dårligt.” fortæller Steen Rønne.

Lærere er ikke psykologer

Man kan som lærer føle sig magtesløs overfor et hårdt påvirket barn, men psykolog Steen Rønne mener, at forældrene har det største ansvar over for deres barn, når de skilles.

”Lærere skal ikke begynde at grave dybere ind i problematikker omkring skilsmisser. Det har de ikke ressourcerne eller redskaberne til. Derfor er det vigtigt, at lærerne ved, hvor de skal henvise både forældre og børn til, hvis situationen bliver for kompleks.” fortæller psykolog Steen Rønne.

Selvom lærere ikke har redskaberne til at kunne håndtere psykologiske og sociale problemstillinger er der mulighed for at gøre dagligdagen nemmere for skilsmissebørn. Derfor er det uhyre vigtigt, at forældre orienterer klasselæreren om en igangværende skilsmisse.

Som lærer har man mulighed for at afmystificere forholdene omkring skilsmisse især for børn, der kan have svært ved at forklare det til deres skolekammerater. Temadage eller opgaver omkring skilsmisse i en klasse kan give en større indsigt omring følelserne og problemerne hos de enkelte børn.

”Det skal dog understreges, at hvis der er et adfærdsmæssigt, socialt eller fagligt problem med et barn under en skilsmisse, er det primært forældrene der har ansvaret for at afhjælpe dette. Forældrene kan vejledes af læreren til at tage kontakte til relevante instanser. For eksempel PPR.” forklarer Steen Rønne.

Psykolog Steen Rønne, personaleleder og souschef for PPR i Greve Kommune. Foto: Sedrah A. Butt

Psykolog Steen Rønne,
personaleleder og souschef for PPR i Greve Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *