Skoleinspektør: Samtalegrupper for skilsmissebørn er alle pengene værd

Hedelyskolens samtalegrupper varer typisk fem uger. For de fleste børn er fem uger nok, men hvis behovet er der, kan barnet deltage i et nyt forløb.

Hedelyskolens samtalegrupper varer typisk fem uger. For de fleste børn er fem uger nok, men hvis behovet er der, kan barnet deltage i et nyt forløb.

 

Hedelyskolen i Greve tilbyder, at særligt hårdt ramte skilsmissebørn kan blive en del af en samtalegruppe med andre skilsmissebørn, hvor børnene får mulighed for at tale om deres problemer. I følge skoleinspektør Inge-Lise Hvid er resultaterne fra indsatsen alle pengene værd, og andre skoler i kommunen burde følge trop

Af Amalie Strømberg Loft

Årligt forandrer familiesituationen sig for tusindvis af børn, fordi deres forældre bliver skilt. Skoleledere og skolelærere er nogle af dem, der tydeligst lægger mærke til, hvordan forandringerne påvirker børnenes trivsel og adfærd.

Netop det, at have set så mange børn blive negativt påvirket af forældrenes skilsmisse, var med til, at skoleleder Inge-Lise Hvid straks støttede forslaget, da to lærere for nogle år siden kom og foreslog hende at oprette samtalegrupper for skilsmissebørn på skolen.

Formålet med samtalegrupperne er at hjælpe børnene til at forstå, at det ikke er unormalt at være ked af det i forbindelse med sine forældres skilsmisse og at gøre børnene opmærksomme på, at de ikke er de eneste med den slags problemer. Ifølge Inge-Lise Hvid tror mange børn, at de er de eneste, der har det på den måde.

Den eneste skole i Greve, der tilbyder samtalegrupper

Mens der også er andre skoler i landet der tilbyder samtalegrupper til børn, der er hårdt ramt af skilsmisse, er Hedelyskolen fortsat den eneste skole i Greve, der tilbyder samtalegrupperne.

“Vi har forsøgt at sprede det glade budskab til andre skoler også, og forsøgt at få andre skoler løbet i gang med samtalegrupperne. Det er ikke lykkes desværre. For behovet er der” forklarer Inge-Lise Hvid.

Det er ikke mere end et par år siden, at der startede en ny børnehaveklasse på skolen, hvor der kun var tre børn ud af en hel klasse, hvis forældre ikke var blevet skilt. Samtalegrupperne bliver oprettet alt efter, hvor behovet er. Børnene er inddelt efter alder, således at de yngste og ældste børn ikke er sammen.

“Børn tænker og taler jo forskelligt alt efter om de går i 1. klasse eller 7. klasse” forklarer Inge-Lise Hvid.

Det er efterhånden nogle år siden, at Hedelyskolen indførte samtalegrupperne. Skolen har kun haft positive erfaringer med projektet. Og Inge-Lise Hvid kan ikke komme i tanke om at have hørt et eneste eksempel, hvor samtalegrupperne ikke har haft en positiv effekt på barnet.

Inge-Lise Hvid har været skoleleder i over 20 år og har set et utal af børn, der pludselig blev indelukkede og ikke kunne trives som følge af deres forældres skilsmisse

Inge-Lise Hvid har været skoleleder i over 20 år og har set et utal af børn, der pludselig blev indelukkede og ikke kunne trives som følge af deres forældres skilsmisse.

 

Få ressourcer at bruge når man sammenholder med resultaterne

Finansieringen til at gennemføre samtalegrupperne, finder skolen fra egne budgetter. “Vi finder selv internt på skolen ressourcer til det, fordi vi kan se, at det hjælper på børn, der ikke har det godt” forklarer Inge-Lise Hvid.

“Det er ikke mange ressourcer i forhold til det, vi får ud af det. Jeg tror, det er 60 timer samlet set på et år – det er jo peanuts” fastslår Inge-Lise Hvid.

Det er de samme to lærere, som var med til at starte projektet, som stadig kører samtalegrupperne. Umiddelbart er der ingen planer om at inddrage andre lærere i projektet, men derimod kan de to tilknyttede lærere løbende videreuddanne sig.

“Vi er hele tiden opmærksomme på, om vi kan forbedre de involverede læreres kompetencer” forklarer Inge-Lise Hvid.

Inge-Lise Hvids råd til andre skoler, som kunne overveje at oprette samtalegrupper, er simpelt:

“Gå i gang! Det er ikke atomfysik, det handler om at være til stede, lyttende og opmuntrende.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *