Socialrådgiveren: Lærerne er en vigtig medspiller

Når en familie bliver opløst, er det forældrenes beslutning. Det er også forældrenes beslutning hvordan de vil håndterer skilsmissen. Og referererammen for den gode eller dårlige skilsmisse, er ofte konfliktniveauet imellem forældrene. Men for barnets vedkommende, findes den gode skilsmisse sjældent, og derfor kan skolen og lærerne være en vigtig medspiller

Af, Janek Majewicz

Det er forældrenes ansvar, at informere skolen om bruddet i hjemmet. Skolen og lærerne er i daglig kontakt med børnene, og har dermed et godt indblik i barnets trivsel. Derfor kan de også se, hvis adfærden ændre sig i en negativ retning, og hurtigt gribe ind.

”Det er livsvigtigt at læren henvender sig til barnet, hvis han eller hun oplever en forandring i barnets adfærd”, fortæller Karen Asta, socialrådgiver og lektor ved Professionshøjskolen Metropol.

”Ja, det kan lyde voldsomt at sige livsvigtig, men det er det faktisk. Hvis barnet ikke får den rette hjælp og støtte, kan det have store konsekvenser. Det kan blandt andet fører til ensomhed og negative tanker hos barnet”, fortæller Karen Asta.

Henvendelsen og kontakten til barnet skal foregå med stor omtanke, og en fin føling for barnet.
”Nogen børn er meget diskrete, og ønsker ikke at dele med andre hvordan at det går i hjemmet. Derfor skal læren træde varsomt, og i første omgang bare spørge indtil barnet, og fortælle, at vedkommende er der, hvis der er brug for det”, fortæller Karen Asta.

IMG_0212

Karen Asta er både, socialrådgiver, lektor og forfatter. Foto: Janek Majewicz

Tegn på forandring
De stille børn kan ofte være svære at spotte. De er ikke så udadreagerende, og kan hurtigt gemme sig i krogene. Så derfor er det vigtigt, for både forældre og lærer at være opmærksomme på barnet.

”Tristhed, manglende fagligt engagement og ikke mindst glæden, er tydelige tegn på forandringer hos barnet. Og her er det vigtigt, at barnet har én, som barnet kan komme til, og som ikke er involveret i skilsmissen. Derfor kan skolen være en vigtig støtte og medspiller, i sådan en proces”, pointerer Karen Asta.

Den gode skilsmisse findes ikke
I enkelt stående tilfælde, kan det være en lettelse for et barn, når mor og far bliver skilt. Hvis hverdagen er så turbulent, at barnet er mærket af de voldsomme skænderier imellem mor og far, så kan det ovenikøbet have en positiv effekt på barnet.

Men i langt de fleste tilfælde, er skilsmisse det sidste, et barn ønsker.

”Selvom forældrene og deres omgivelser kalder det en god skilsmisse, så er det meget sjældent, at det også er barnets opfattelse. Barnet oplever et ufrivilligt brud og forandring i hverdagen, som kan omhandle flytning, nyt miljø og venner og skoleskift. Og det kan være utrolig svært at forholde sig til, når man er barn eller først i teenage årene”, fortæller den erfarne socialrådgiver og forfatter af flere bøger.

Den optimale skilsmisse
Det er vigtigt, at forældrene taler med barnet om skilsmissen, og spørger hvordan at barnet har det. Det er forældrenes ansvar, at se det udfra barnets perspektiv og gøre en indsats for at skabe tryghed og ro for barnet.

”Den optimale skilsmisse er, når forældrene kan tale sammen når det er nødvendigt, og fortælle at de har det godt i den nye situation. Det skaber tryghed for barnet. Det har også en stor betydning for barnet at mor og far kan deltage i forældremøder med skolen, eller andre sammenkomster hvor det er naturligt, at de begge er tilstede”, afslutter Karen Asta og smiler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *